פיק אדריכלים ממוקם במתחם העסקים בני-ברק, במגדל ב.ס.ר. 3.

המשרד מתמקד בתכנון פרויקטים של בנייני מגורים, מלונאות ומעונות סטודנטים מעורבי שימושים עם מסחר, משרדים ומבני ציבור.

תהליך התכנון האדריכלי שלנו מתחיל בלמידה של המקום וזהותו, במקביל נערך ניתוח פרוגרמתי של צרכי המשתמשים אשר לאחר מכן מעוצבים יחד לכדי סכמה תכנונית ברורה ולמבנה.

ערכי התכנון שלנו הם: איכות אדריכלית, פשטות ובהירות ושימוש מושכל באמצעים.

אנו מאמינים שאדריכלות צריכה להגיב וליצור סביבה בת זמננו, ולשקף את הטכנולוגיה, החברה, האסתטיקה והאמנות העכשווית.

העיצוב האדריכלי מבוסס על עבודת צוות ורעיונות משותפים כדי להתמודד עם מגוון אתגרים וקנה מידה.

אדריכלות היא מקצוע אופטימי – המבוסס על השאיפה ליצור מקום טוב יותר, אנו בפיק מנסים לבחור את הדרך הנכונה לכך.